Nederlandse versie
Version française
sfeerbeeld van Congo
spacer

Wie is de vzw Bondeko ?

groter lettertype standaard lettertype kleiner lettertype pagina afdrukken

Marie-Louise Kapaya & Père duVernayDe vzw 'Bondeko ya Sika' is een Congolese vzw, actief in Kinshasa. Deze vzw ontstond rond de Belgische pater Scheutist A. du Vernay die in 1950 op missie werd gestuurd naar Congo - het toenmalige Belgisch Congo. Hij richtte over het hele land tal van groepen op in het kader van zijn 'Bondeko' ('broederlijkheid') concept.
Deze groepen kwamen één maal per week samen om zich te bezinnen over hoe men een christelijke invulling had gegeven aan concrete activiteiten van de voorbije week.
Op 31 augustus 1975 richtte pater du Vernay zo ook het Bondeko centrum op in Limete, Kinshasa, dat een uitbreiding vormt van deze praatgroepen.

enkele linderen van het centre Bondeko Arthur du Vernay heeft in Bondeko gewoond tot zijn overlijden (16 maart 2007) samen met enkele vrouwen, mannen en twee gezinnen.. Zij gaan allen uit werken, maar houden zich wel aan een zekere christelijke levenswijze.
Later kwam op het centrum een gastencentrum, dat ter beschikking wordt gesteld aan NGO's voor de organisatie van congressen en in het weekend een centrum voor bezinning vormt.
Vandaag de dag is het echter Marie-Louise Kapaya (foto) die de vzw leidt. Marie-Louise is erg actief in de sociale projecten van de vzw, met name in het ziekenhuis en het sociaal centrum voor de straatkinderen.

In 1989 groeide vanuit deze groep in Kinshasa het idee om op een constructieve wijze het gezondheids probleem in Kinshasa aan te pakken.

een van de kinderen van het Centre BondekoEnerzijds wilde de Bondeko groep een alternatief bieden aan de vele kleine, vaak onhygiënische, dispensaria, anderzijds aan de erg dure ziekenhuizen in de stad. Zo kwam men tot de oprichting van het Bondeko ziekenhuis dat vandaag er in slaagt om op een betaalbare wijze ziekenzorg te verlenen.

In de jaren 1990 groeiden tal van andere sociale projecten uit de vzw Bondeko. Een aantal van deze projecten trachten wij te ondersteunen.

Op welke vlakken is de vzw Bondeko allemaal actief en hoe is de vzw Bondeko precies gestructureerd?

De vzw Bondeko ya Sika is een Congolese vzw (RDC – Kinshasa) die voornamelijk bestaat uit Christelijke leken. De vzw werd ooit gevormd rond de Belgische pater Scheutist Arthur du Vernay die in Congo woonde van 1950 tot zijn dood in 2007. De organisatie werd opgericht in 1967 maar kreeg de vorm van een vzw in 1976. Ze is actief op tal van vlakken, hieronder worden de belangrijkste geciteerd, maar het lijstje is zeker niet volledig:

 • het ziekenhuis Bondeko: een referentie medisch instituut met 300 bedden aan een lager tarief dan de andere ziekenhuizen in Kinshasa

 • het sociaal centrum Nazareth:

  • een opvangcentrum voor zo’n 40-tal wees- en straatjongens

  • een school voor kinderen met een opgelopen schoolachterstand doordat ze niet naar school zijn kunnen gaan: de lagere school wordt er onderwezen in 3 jaar in plaats van in zes jaar, waarna de leerlingen een staatsexamen doen om hun diploma te behalen

  • een beroepsschool met opleidingen van 3 jaar, 9 maand en 6 maand in snit en naad, haartooi, verzorging, hotel en restaurant, mechaniek en garage, elektriciteit, informatica etc.

 • het project op plateau de Bateke

  • landbouwcoöperatie

  • dispensarium

  • school Bondeko Munko

 • dispensarium Mama wa Bosawa aan de rand van Kinshasa

 • Branche Feminine Bondeko: activiteiten en vormingen voor en door vrouwen

 

De structuur van de vzw Bondeko draagt de vorm van een vzw met verschillende organen en comités die de bevoegde beslissingen nemen (ze beschikken over een algemene vergadering, beheercomité, uitvoeringscomité, raad van bestuur etc.). Aan het hoofd van de vzw bevindt zich de voorzitster Marie-Louise Kapaya ma-Peya. De verschillende sociale activiteiten (zoals bvb het Bondeko ziekenhuis of het Sociaal Centrum Nazareth) zijn socio-economische activiteiten, die, waar mogelijk, functioneren volgens het principe van autofinanciering.

spacer
  © 2017 vzw Bino na Biso steun onze projecten: 979-2280030-50 info@binonabiso.be