Nederlandse versie
Version française
sfeerbeeld van Congo
spacer

Project: Bibliotheek Bino na Biso

groter lettertype standaard lettertype kleiner lettertype pagina afdrukken

Tijdens het tweede werkjaar (2007-2008) besloot de vzw Bino na Biso om een sociale wijkbibliotheek op te richten, verbonden aan de school van Bondeko. De school en het tehuis van Bondeko zijn een sociaal project die zich vooral richt op kinderen in socio-financiële problemen met minder kansen.

Wij kregen hiervoor een te renoveren gebouw ter beschikking van de vzw Bondeko, dat wij samen hebben hersteld.

Het idee van de bibliotheek betrof het volgende: enerzijds zou er veelvuldig leesmateriaal ter beschikking gesteld worden van de school in Bondeko, en de andere buurtscholen, dat de leerlingen in staat zou moeten stellen om vlotter te leren lezen en om eventueel meer interesse te krijgen in 'lezen'. Ten tweede wensten we ook boeken - iets kostbaars, schaars en elitairs ) - dichter bij de gewone mensen te brengen in Limete, en meer specifiek de buurt rond de school: Clinique Bondeko, septième rue, Mombele, Musoso etc. Hiervoor is de bibliotheek open buiten de normale werkuren op dinsdag en donderdag. Er kan gratis (en dit is een uitzondering in Kinshasa!) geconsulteerd worden ter plaatse zowel binnen als in de tuin! De bibliotheek werd op 16 mei 2008 geopend met de aldaar aanwezig boeken (1900 werken). Deze werken (vooral romans) worden aangevuld met tweedehands en nieuw aangekochte boeken (vooral non-fictie) en cd-roms. Dit laatste achten wij belangrijk om de bevolking niet af te sluiten van nieuwe vormen van informatie en kennisverwerving.

Dit nieuwe materiaal zal de bibliotheek bereiken in september of oktober.

Klik hier voor de foto's van de opening van de bibliotheek!
Wij hebben dit project kunnen realiseren door de steun van de gemeente Oostkamp en de provincie West-Vlaanderen, maar eveneens door het Lyceum Hemelsdaele, door de boeken- en spulletjesverkoop, door lezingen, door de fam. Claessens en de fam. Deroose en door talrijke giften. Dank je allemaal!

spacer
  © 2017 vzw Bino na Biso steun onze projecten: 979-2280030-50 info@binonabiso.be