Nederlandse versie
Version française
sfeerbeeld van Congo
spacer

Lezingen

groter lettertype standaard lettertype kleiner lettertype pagina afdrukken
Wij - Isa Deslypere en Lies Vanmullem - zijn beiden studentes Afrikaanse talen en culturen aan de Universiteit Gent. Wij zijn tevens oprichters van de vzw Bino na Biso. Met deze vzw trachten wij een steentje bij te dragen aan de projecten van de Congolese vzw Bondeko in Kinshasa, die wij konden bezoeken. Deze vzw werd opgericht door een Belgische pater Scheutist Arthur du Vernay, maar is nu in handen van de plaatselijke bevolking (hoewel Arthur du Vernay er nog steeds woont), onder leiding van Marie-Louise Kapaya ma-Peya, die de projecten draagt en coördineert. Het betreft een christelijk geïnspireerde gemeenschap die uit het christendom inspiratie haalt om zich maatschappelijk - op sociaal vlak - te engageren.

Enerzijds is er het Bondeko ziekenhuis - één van de meest bekende ziekenhuizen in Kinshasa - anderzijds zijn er een opvangcentrum voor straatkinderen, een school voor kinderen die anders geen toegang zouden krijgen tot onderwijs en een coöperatief project op het platteland. Momenteel concentreren wij ons op het straatkinderenproject, dat aan een 40-tal straatkinderen opvang en onderwijs voorziet. Om de school en het logement van deze kinderen te verbeteren, werd er recentelijk een nieuw tehuis gebouwd
Wij - de vzw Bino na Biso - ondersteunen deze sociale projecten van de vzw Bondeko. Wij steunden ondermeer de bouw van het nieuwe tehuis, een bibliotheek, en momenteel de renovatie van een school op het platteland.

We beginnen de voordracht met een korte schets over Congo, door achtergrondinformatie te brengen rond de geschiedenis, de socio-economische toestand enz. Vervolgens gaan we over naar een uitgebreide presentatie van het specifieke project. De volledige voorstelling is geconstrueerd rond - en wordt aangevuld door - onze reisfoto's en reiservaringen. Zo vormt onze voorstelling eerder een combinatie van een reisverhaal en een presentatie van het straatkinderenproject. Achteraf geven wij graag de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Wij doen onze lezing aan de hand van een powerpoint-presentatie, waarvoor we een beamer nodig hebben. Indien de organisatie niet kan instaan voor een beamer en ze ons hiervan tijdig op de hoogte brengt, bestaat de mogelijkheid - in uiterste nood - dat wij zelf in een beamer voorzien.
De voordracht duurt ongeveer één uur, maar kan - op vraag - ingekort worden tot een half uur.

Wij vragen geen financiële bijdrage voor een dergelijke voorstelling omdat we menen dat het van kapitaal belang is om onze ervaring met anderen te delen. Indien we een bijdrage krijgen, wordt deze integraal gestort op de rekening van ons project.
spacer
  © 2017 vzw Bino na Biso steun onze projecten: 979-2280030-50 info@binonabiso.be